2011 - Page 3

Viewing recent posts from 2011

 

Syubhat-syubhat Seputar Demonstrasi

Bissmillahirrahmaanirrahiem… Adalah musibah besar ketika umat kehilangan ulama-ulama robbani-nya. Musibah ini mengakibatkan sejumlah mafsadat nyata. Yang paling besar di antaranya ialah: makin beraninya ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu dalam mendakwahkan bid’ah dan kesesatan mereka. Imam Al Aajurry mengatakan dalam kitab “Akhlaqul Ulama”: “ Para ulama ibarat pelita manusia, penerangan negara, ...

Bid’ah tidak sama dengan Mashalih Mursalah maupun Istihsan

Banyak kalangan yang tergelincir dalam bid’ah karena rancu dalam memahami masalah ini. Mereka lantas berdalil dengan apa-apa yang tergolong mashalih mursalah untuk membenarkan amalan-amalan bid’ah. Karenanya, kita harus memahami perbedaan antara bid’ah, mashalih mursalah, dan istihsan secara fiqih; supaya jelas mana yang bid’ah dan mana yang bukan bid’ah. Pertama-tama, kita harus ...

Lika-liku menggapai hidayah (3)

Sebelum berangkat ke Madinah, Ahmad pernah 'mampir' selama sepuluh bulan (kurang beberapa hari) di sebuah kota kecil di Propinsi Al Qassim, Saudi Arabia. Kota itu namanya 'Unaizah. Kota asal ulama legendaris Najed yang namanya tak asing di telinga kita... Ya, dari sanalah terlahir Asy Syaikh Al 'Allaamah, Abdurrahman bin Naashir ...